Infometric

Utveckling av strategi, grafisk profil, marknadsföringskampanjer och ny sajt.

Kund

Infometric AB

Typ av jobb

Gränssnittsdesign

Applikationsdesign

Marknadsföring

Hemsida

CMS

WordPress

Hemsida

infometric.se

Enestedt har tagit fram en ny hemsida för Infometric. Arbetet har bestått i struktur, design och produktion i WordPress. I uppdraget ingår även strategi och marknadsföring av företaget.