Grafisk profil

Nytt bolag, sammanslagning av några befintliga eller ny produkt eller tjänst? Skälen kan vara många till att man vill ta fram en grafisk profil.

Behöver du en ny design och grafisk identitet?

Vi hjälper dig att ta fram en bra och snygg affärsmässig grafisk identitet. Utformningen är anpassad utifrån de förutsättningar identiteten ska byggas upp kring. I arbetet ingår som grund logotype, färgsättning, typografi, bild- och illustrationsmanér och i förekommande fall grafiska element. Vi tar även fram skissförslag på profilprogram och kampanjmaterial så du kan se hur det kommer att se ut i olika sammanhang. Allt för att stärka ditt varumärke och därigenom öka din försäljning!

Workshop

Arbetet startar med en workshop. På workshopen går vi igenom förutsättningar för arbetet. Resultatet blir en sammanställning av identifierade aktiviteter med hänsyn till affärsplan och övriga inriktningar, allt efter företagets behov.

Förslag

Efter workshopen startar arbetet med att ta fram skisser på logotype, färger, typsnitt, bilder med mera som ska ingå i den grafiska identiteten. Förslagen presenteras senare på ett möte.

Produktion

Efter godkänt förslag produceras de enheter som tidigare fastställts i workshopen. Den grafiska identiteten dokumenteras i en varumärkesmanual där bland annat logotype, typsnitt och färger  ingår.

Lansering

En bra lansering sker i två steg, först internt och sedan externt. Det är viktigt att alla anställda får en bra positiv känsla redan från start. Den externa lanseringen kan ske på många olika sätt beroende på ambitionsnivå. Implementeringen kan ske direkt eller gradvis under en tidsbestämd period.


Case

KONTAKTA OSS

Vi hjälper dig gärna!

  • Fleminggatan 7
  • 112 26 Stockholm    (300/300 tecken kvar)

    Vi är medlemmar i Sveriges Kommunikationsbyråer. Rating: AAA Bisnode Soliditet och klass 5 UC.