Cobolt / HÜBNER Photonics

Coherence Matters

Kund

Cobolt / HÜBNER Photonics

Typ av jobb

Kampanj
Mässor / Event

Kampanjkoncept inklusive produktion av kampanjmaterial

Enestedt har tagit fram ett kampanjkoncept för Cobolt / HÜBNER Photonics. Konceptet har används för annonsering både i print och i digitala kanaler och för bl.a. mässan Photonics West, USA. Vi har även tagit fram ny webbplats.