Cobolt / Hübner Photonics

Coherence Matters

Kund

Cobolt / Hübner Photonics

Typ av jobb

Kampanj
Mässor / Event

Kampanjkoncept inklusive produktion av kampanjmaterial

Enestedt har tagit fram ett kampanjkoncept för Cobolt / Hübner Photonics. Konceptet har används för annonsering både i print och i digitala kanaler och för bl.a. mässan Photonics West, USA.