OCT

Flytt och Transport

Kund

OCT AB

Typ av jobb

Kommunikationskoncept

Hemsida

CMS

WordPress

Hemsida

oct.se

Nytt kommunikationskoncept till OCT

Enestedt har tagit fram ett nytt kommunikationskoncept för OCT. Konceptet bygger på begreppet ”Moving forward”. Arbetet har bl.a. inneburit omprofilering av samtliga fordon och framtagning av en ny hemsida med struktur, design och produktion i WordPress.