Wise Group

Rekryteringsbyrån

Kund

Wise Group

Typ av jobb

Grafisk design
Print

Hemsida

www.wise.se

Profil för bolag inom rekryteringskoncern

Enestedt har tagit fram nya logotyper och delar av ny profil för ett flertal bolag inom rekryteringskoncernen Wise Group.

Wise Professionals – Kommunikationskoncept för rekryteringsbyrå

Enestedt har tagit fram ett kommunikationskoncept för att tydligare visa rekryteringsbyrån Wise Professionals tjänster. Som grund för konceptet ligger ”staden” som symboliserar den puls som genomsyrar deras verksamhet. Konceptet kommer användas i olika kommunikationskanaler så som hemsida, säljstöd, mail m.m.