Sundbybergs Stadsnät

Sundbybergs Stadsnät är det kommunala öppna fibernätet för de som bor eller arbetar i Sundbyberg. Sundbybergs Stadsnät erbjuder internet, tv och telefoni samt många fler bredbandstjänster via deras tjänsteleverantörer.

Kund

Sundbybergs Stadsnät

Typ av jobb

Print

Webbplatser

www.sundbybergsstadsnat.se

Nytt samarbete

Löpande samarbete med Sundbybergs Stadsnät kring strategiska frågor och operativa marknadsföringsinsatser.