Genomic Medicine Sweden (GMS)

Genomic Medicine Sweden (GMS) är en nationell satsning med visionen att stärka svensk sjukvård, forskning och samverkan med näringslivet inom precisionsmedicin.

Kund

Genomic Medicine Sweden (GMS)

Karolinska Institutet

Typ av jobb

Webb & Grafisk profil

Webbplatser

genomicmedicine.se

Ny hemsida & Grafisk profil

Enestedt & Co har tillsammans med Gorringe Marketing tagit fram en helt ny sajt i WordPress för Genomic Medicine Sweden (GMS) och Karolinska Institutet. I uppdraget ingick också att ta fram en ny grafisk profil.