eTwinning

Öppnar ditt klassrum mot Europa!

Kund

eTwinning
Universitets- och högskolerådet

Typ av jobb

Film

Kampanjfilm för eTwinning

eTwinning är en del av EU:s program för livslångt lärande och administreras i Sverige av Universitets- och högskolerådet på regeringens uppdrag. eTwinning är i grunden en community för skolor inom EU där skolor skall kunna driva olika projekt tillsammans.

För att öka kännedomen och kunskap om eTwinning gjordes kampanjen ”Ditt projekt”. För att höja uppmärksamhetsvärdet knöt vi ihop kampanjtävlingens pris, en biljett till pjäsen “Lärare för livet” på Stockholms stadsteater, med en av skådespelarna och gjorde en film. I filmen agerar Pia Johansson en IT-hypad lärare. Kampanjen gick i första hand i digitala media som skolporten.com och på bloggen etwinning.se.