Apotekarsocieteten – Webb

Webbplatser för Apotekarsocieteten och Läkemedelsakademin

Två större webbplatser för läkemedelsbranschen och organisationen Apotekarsocieteten med dotterbolaget Läkemedelsakademin. Förutom ett genomarbetat strukturarbete och grafisk design ligger det mycket arbete kring kopplingar till organisationens externa databaser. Sidorna är utvecklade i WordPress (Open Source CMS) och e-handelsplattformen WooCommerce.

Apotekarsocieteten är en oberoende ideell förening och en mötesplats för professioner i hela läkemedelskedjan från forskning och utveckling till användning, och som verkar för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel.

Läkemedelsakademin erbjuder utbildningar på alla nivåer i olika format för yrkesverksamma inom läkemedelsområdet. Utbudet täcker läkemedelskedjan från forskning och utveckling till tillverkning, distribution, klinik och användning.

Besök hemsidan