Elrätt film

Enestedt har tagit fram en film om Elrätts marknadsaktiviteter 2017 på 40 sekunder.

Se filmen