Elrätt film

Enestedt har hjälp till med att ta fram en film om Elrätts marknadsaktiviteter 2017 på 40 sekunder.

Se filmen