Förpackning – Skälshult Gård

Vi har gjort en förpackning till Skälshult Gård som rymmer tre falskor av deras produktsortiment, chilisåser.