Lanseringskoncept – Hübner Photonics – Cobolt

I samband med att Cobolt och Hübner Photonics tog fram en ny produkt kallad Skyra, utvecklade vi ett lanseringskoncept för den internationella marknaden. Konceptet har använts i printannonser, vid mässa i USA, banners m.m.