Interkakel ÅF-koncept

Tillsammans med Interkakel har vi paketerat ett nytt ÅF-Koncept. Katalog (print/PDF) och webb är några av kanalerna.