Digital presentation Alos

Framtagning av disposition och design av företagspresentation.